SPØRGSMÅL OG SVAR

TEKNIK

Hvad betyder 1000/1000 Mbit/s?

Når vi siger, at vi leverer fibernet med en hastighed på 1000/1000 Mbit/s, er det den hastighed, der bliver provisioneret til dig, altså den hastighed vi fortæller din fiberboks, at du har lov til at anvende.

Dét udstyr, der er opsat hos dig i forbindelse med fiberboksen, har dén begrænsning, at den maksimalt kan levere 1000/1000 Mbit/s. Du kan altså teknisk set ikke få en højere hastighed end 1000/1000 Mbit/s, og vil under optimale forhold kunne måle 900/900 Mbit/s.

Spørgsmålet er så, hvorfor du kun kan foretage en måling på 900/900 Mbit/s, når du har lov til at anvende 1000/1000 Mbit/s. Grunden til dét er som følger.

Header og payload

Når du bruger internettet, fx når du surfer, streamer, gamer osv., sender du data. Når du sender data over internettet, leveres disse data i små datapakker, og datapakkerne består af en datapakke-navngivning (kaldet header) og de faktiske data (kaldet payload). Headeren bruges til at identificere afsender og modtager af payload, og headeren bliver defineret helt automatisk, når du sender data. Headeren er altså ekstra information sat på payloaden, for at datapakken kan nå sin destination. Når data sendes, vil selve datapakken smide sin header, så snart datapakken er nået frem til modtager. Dét gør den, fordi headeren kun bruges til overgangen mellem afsender og modtager. Dét betyder videre, at den eneste data i datapakken, der når frem til modtager, er payload, altså datapakken uden sin header.

Overhead

Typisk vil 10% af den samlede datapakke bestå af headeren. Når du sender data via internettet, er det kun dine data, der kan måles, hvilket betyder, at headeren ikke medregnes, når du laver en hastighedsmåling af dit fibernet. Da fiberboksen har dén begrænsning, at den maksimalt kan levere 1000/1000Mbit/s, vil der være ca. 900/900 Mbit/s til rådighed, når headerens 10% er fratrukket. Dét betyder, at der altid vil være en spildt mængde båndbredde (kaldet overhead), når man bruger internettet. Båndbredde er den mængde data, der overføres pr. tidsenhed, også kaldet dataoverføringshastighed. Denne overhead er en forudsætning for at sende data over internettet. Så uanset internetudbyder vil der altid være en spildt mængde dataoverføringshastighed. Overheaderen, altså den spildte mængde dataoverføringshastighed, gør, at du med adgang til 1000/1000 Mbit/s vil kunne måle 900/900 Mbit/s.

Sammenligning med dét at sende et brev

Det kan godt lyde lidt abstrakt, så lad os lave en konkret sammenligning med dét at sende et brev. Et brev er en slags datapakke, der indeholder nogle informationer eller data om man vil (payload). For at brevet skal kunne sendes, skal der være påskrevet en modtager (header). Når portoen skal beregnes, skal denne modtager stå på brevet, men det er ikke nok, at modtageren står på selve brevpapiret – modtageren skal stå på en kuvert (overhead), der omslutter brevpapiret. Portoen beregnes efterfølgende ud fra vægten af både brevpapiret og kuverten – ellers kan du helt enkelt ikke sende dit brev. Vægten på kuverten er en forudsætning for at udregne portoen på det samlede brev, selvom modtageren af brevet alene kan læse brevets information på brevpapiret og ikke på kuverten.

Adgang til 1000/1000 Mbit/s

For at opsummere betyder det, at du har adgang til 1000/1000 Mbit/s. Når du sender data via internettet, vil header og payload tilsammen udgøre 1000/1000 Mbit/s, hvoraf header typisk udgør 10%, hvilket giver en hastighedsmåling på 900/900 Mbit/s. Overhead, altså den spildte mængde båndbredde på 100/100 Mbit/s, har været en forudsætning for at kunne sende data og dermed surfe, streame og game.    

Det var den lange tekniske forklaring på 1000/1000 Mbit/s. Måske den findes længere, men vi afrunder den her.