SPØRGSMÅL OG SVAR

TEKNIK

Hvad er wi-fi?

Hvad er wi-fi egentligt? Og hvilke eksterne faktorer har en påvirkning på dit wi-fi?

Wireless Fidelity

Wi-fi står for Wireless Fidelity og er en netværksteknologi, der ved hjælp af radiobølger skaber trådløs internet- og netværksforbindelse. Wi-Fi er kort sagt trådløst internet, hvor du kan surfe, streame og game uden kabler. Wi-Fi har en vis rækkevidde, og alle, der er inden for signalets rækkevidde, kan bruge det trådløse netværk. Dét betyder, at du skal sørge for at have kode på dit trådløse netværk. På dén måde er det kun folk, der kender koden til dit trådløse netværk, der kan bruge dit Wi-Fi.

Informationer sendes som radiobølger

Ved trådløst internet sender din router informationer til dine enheder, fx din computer eller tablet. Informationerne sendes som radiobølger, og disse radiobølger kan modtages af enheder med indbygget wi-fi-kort. Radiobølgerne kører på frekvensbånd, der er et interval af frekvenser, der er tildelt én eller flere radiotjenester.

Wi-Fi er blevet tildelt 2,4 GHz og 5 GHz frekvensbånd. Wi-fi-signalet kan altså bruge både 2,4 GHz og 5 GHz. GHz står for gigahertz og er en måleenhed for frekvens, hvor 1 GHz svarer til 1 milliard hertz, altså 1 milliard svingninger pr. sekund. Jo højere frekvens, jo kortere rækkevidde. Dét betyder helt konkret, at jo højere frekvensen er, jo svagere bliver wi-fi-signalet pga. forhindringer så som vægge og døre. 5 GHz frekvensbånd har altså sværere ved at trænge igennem forhindringer i form af vægge, lofter, døre, skabe osv. end 2,4 GHz frekvensbånd har. Dermed ikke sagt at 5 GHz er et ringe frekvensbånd. Det skal lige pointeres, at det for de fleste er tilstrækkeligt, at hjemmets forskellige enheder selv automatisk vælger frekvensbånd, hvilket de som udgangspunkt gør. Andre ønsker selv at vælge frekvensbånd, hvilket også er muligt. Det mest brugte frekvensbånd er 2,4 GHz, hvilket gør, at 2,4 GHz har mere aktivitet og dermed støj end 5 GHz. Derfor vælger nogle at tvinge hjemmets enheder til 5 GHz i stedet for 2,4 GHz. Enheder af ældre dato kan dog ikke bruge 5 GHz. Hvordan du manuelt skifter frekvensbånd, afhænger af dine enheder, så her skal du kigge i dine brugsvejledninger, eller eksempelvis finde fremgangsmåden ved hjælp af Google.